Νικόλαος Κιουτσούκης

ΔΗΛΩΣΗ Γ.Γ.ΓΣΕΕ Ν. ΚΙΟΥΤΣΟΥΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣτΕ

E-mail Εκτύπωση

 

alt

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014

 

Δήλωση

Του Γεν.Γραμματέα της ΓΣΕΕ Ν. Κιουτσούκη


   Για την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας

 


 

Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας πιστοποιεί για μια ακόμη φορά την αντισυνταγματικότητα των εργασιακών και ασφαλιστικών ρυθμίσεων που εμπεριέχονται στα Μνημόνια και εφαρμόζονται καταχρηστικά στη χώρα μας σε βάρος των Ελλήνων εργαζομένων.

 

Η επανάκτηση του δικαιώματος της μονομερούς προσφυγής στη Διαιτησία και η αποκατάσταση του περιεχομένου της διαιτητικής απόφασης για το σύνολο των όρων εργασίας -και όχι μόνο για το ύψος του βασικού μισθού ή ημερομισθίου όπως είχε περιορισθεί- επαναφέρει στον ΟΜΕΔ μια σειρά κρίσιμων αρμοδιοτήτων και παράλληλα αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την επιστροφή στη Συλλογική Διαπραγμάτευση με την αποδυνάμωση της αντεργατικής πρακτικής των ατομικών συμφωνιών.

 

Είναι σαφές και πανθομολογούμενο ότι αφενός τα υπόλοιπα μέτρα του 2ου Μνημονίου που δεν ακυρώθηκαν, και αφετέρου το αποτέλεσμα από τη θεσμοθέτησή τους είναι εντελώς ασύμβατα με το “πνεύμα” του Ελληνικού Συντάγματος, αλλά και τη διαφύλαξη του δημοσίου συμφέροντος.

 

Με τη νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης Παπαδήμου -μια ακραία κυβερνητική πράξη που είχε να επιστρατευθεί από το 1985- επιβλήθηκε μείωση των κατώτατων μισθών κατά 22% και 32% για εργαζόμενους άνω και κάτω των 25 ετών αντίστοιχα (εισάγοντας παράλληλα για πρώτη φορά δεύτερο βασικό μισθό με ηλικιακό κριτήριο που συνιστά ξεκάθαρη παραβίαση της θεμελιώδους αρχής της ίσης αμοιβής για ίση εργασία), γεγονός που προκάλεσε ανάλογη μείωση στα εισοδήματα των Ελλήνων εργαζομένων και ακολούθως δραστικό περιορισμό των δημοσίων εσόδων με τη μείωση της φορολογητέας ύλης ενώ λειτούργησε πολλαπλασιαστικά στην κατακρήμνιση της ζήτησης και της εσωτερικής κατανάλωσης δημιουργώντας τεράστιες απώλειες για την πραγματική οικονομία και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.


 

Οι μόνοι “εκλεκτοί” ωφελούμενοι ήταν λίγοι Έλληνες και ξένοι μεγαλοεπιχειρηματίες, καθώς και κάποιοι διεθνείς όμιλοι επιχειρήσεων που είδαν τα κέρδη τους να αυξάνονται από τη συρρίκνωση του εργασιακού κόστους, κέρδη που είτε φορολογούνται απευθείας στο εξωτερικό, είτε καταλήγουν σε λογαριασμούς ξένων τραπεζών.


 

Σε κάθε περίπτωση τα ανάλγητα μέτρα του 2ου Μνημονίου για τους εργαζόμενους του Ιδιωτικού Τομέα, τα οποία δεν συμβάλλουν ούτε 1€ στην απομείωση του δημοσίου χρέους, συνιστούν ξεκάθαρες παραβιάσεις Ευρωπαϊκών και Διεθνών Συνθηκών που σύντομα θα καταπέσουν από τη συνέχιση του αγώνα των Συνδικάτων τόσο στα αρμόδια Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, όσο και στους δρόμους της υπεύθυνης κοινωνικής διαμαρτυρίας.

 

Εφημερίδες

Ανακοινώσεις ΔΑΚΕ

Social Networks